Osaamista ja Oivalluksia

TUTKIMUSMATKALLE! Tuemme päiväkodeissamme lapsen luontaista innokkuutta oppia ja tutkia. Meillä lapsi saa ihmetellä, tutkia, kokeilla ja oivaltaa itse. Päiväkodeissamme kaikki lelut, välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla joka päivä. Niin lelut, kynät, muovailuvahat, luupit kuin liikuntavälineetkin ovat lasten korkeudella ja kauniisti esillä ja lapsen valittavissa.

Oppiakseen lapsi tarvitsee turvallisen, ymmärtävän ja kunnioittavan kasvattajan vierelleen. Kun lapsella on turvallinen, hyväksytty olo, hänellä riittää energiaa uuden oivaltamiseen ja oppimiseen. Meillä lapsi saa näyttää kaikki tunteensa. Kasvattajamme ovat läsnä lapselle. Ilot ja onnistumiset saavat tärkeän merkityksen, kun lapsi saa niille kanssaeläjän. Murheet ja ikävä helpottavat, kun aikuinen nimeää lapselle tunteita ja auttaa lasta käsittelemään niitä.

Norlandia päiväkodeissa panostetaan paljon lasten osallisuuteen. Huolehdimme, että jokainen lapsi tuntee kuuluvansa omaan ryhmäänsä – kokee olevansa kiva kaveri. Lapsi saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapsen toiveita ja tarpeita havainnoidaan ja kuunnellaan aidosti ja aktiivisesti.

Tärkein oppimisen menetelmä on leikki. Lapsen oppiminen on kokonaisvaltaista. Erilaisten teemojen ja projektien kautta lapsiryhmän toiminnassa tiede ja taide sekä erilaiset oppisisällöt yhdistyvät ja muodostavat kokonaisuuksia.

Tavoitteena on, että

  • Lapset näkevät itsensä innovatiivisina ja luovina yksilöinä
  • Lapset osaavat ratkaista ongelmia ja heillä on rohkeutta ajatella ja käyttäytyä eri tavoin
  • Lapsen tiedon janoa ja innokkuutta tutkia ja ihmetellä vahvistetaan ja kehitetään
  • Lapset kokevat, että ihmetyksellä ja innokkuudella on selkeä paikka elämässä

Tavoitteenamme on luoda elinikäinen leikin ja oppimisen ilo.

Norlandia Quest

Yksi vuoden 2019-2020 teemoista päiväkodeissamme on Globaali tulevaisuus, jossa yhtenä kantavana teemana on edelleen kestäväkehitys eli Go Green. Helmikuussa viikolla 5 2020 järjestetään kaikissa päiväkodeissamme eri maissa tapahtumia Go Green -teemaan liittyen. Teemaa käsitellään lasten kanssa monipuolisesti kullekin talolle ja lapsiryhmälle sopivalla tavalla.

Globaali tulevaisuus -teema jatkuu koko vuoden!

 

Go green